Skapa ditt eget solcellserbjudande!

Det finns ett enormt intresse för solcellsinstallationer och vi vill gärna svara så många kunder som möjligt om vad deras egen solcellsinstallation skulle kosta. Därför har vi tagit fram en enkel beräkningsmodell, som vi själva använder när vi erbjuder våra installationer.

Med tanke på att ditt hus uppfyller några enkla villkor, se nedan, kan du själv räkna ut hur mycket det kostar att få ditt solsystem installerat av oss. Vi anger hur stor del av panelkostnaden som avser montering/installation och du kan välja att dra av detta om du bara vill köpa material.

STEG ETT - Beräkna antalet paneler

Hur många paneler vill du ha? Vi rekommenderar att du installerar så många paneler som möjligt, utan att installationens totala effekt överstiger hushållets förbrukade kWh med mer än 10 %. Panelerna har en effekt på 400 kW, per styck, vilket innebär att 10 paneler har en sammanlagd effekt på 4 000 kW.

Exempel : Hushållet har en årsförbrukning på 15 000 kWh och bör därför installera ett system på max 16,5 kW, vilket motsvarar 41 paneler. Vanligtvis får man plats med 20-40 paneler på ett vanligt hus. Svaret på frågan om hur många paneler du vill ha är därför oftast lika många som det finns plats för.

Hur många paneler får du plats med? Panelerna har måtten 175x115 cm, och monteras vanligtvis i vertikal riktning (tillägg tillkommer vid horisontell montering). Vi monterar inte panelerna närmare än 20 cm från gavel, taknock eller takfot. Om ditt tak har 565 cm eller mer mellan nock och takfot får du därför plats för 3 paneler på "höjden" (3x175=525, 525+20+20=565). Om ditt tak är 13,5 meter långt kan du montera 11 paneler längs "längden". Men eftersom det oftast finns en hel del hinder på taket, som takfönster och skorstenar, kan man förstås inte använda hela ytan.

TIPS - För att anläggningen ska producera så stor andel som möjligt av hushållets egen förbrukning kan du ofta tjäna på att placera solpaneler på båda sidor om taket. På så vis producerar anläggningen ström under en större del av dagen.


Solar Panel Calculator

Solar Panel Calculator

Total Panels: 0

STEG TVÅ - Beräkna ditt pris, med eller utan installation

Kostnader/installation (alla priser inklusive moms): Inverter, installation - 30 000 kr Planering, etablering/avveckling - 20 000 kr 

Kostnad/solpanel inklusive monteringsmaterial: Med installation - 5 500 kr

Exempel - Du vill ha vår hjälp att installera ett 12 kW solcellssystem, motsvarande 30 solpaneler. Priset blir då: 30x5 500 kr + 30 000+20 000 = 215 000 kr, före avdrag för grön el.

Grön el-avdrag – Om du uppfyller Skatteverkets avdragsvillkor för Grön el subventioneras anläggningen med 19,4 % vilket innebär att kostnaden i exemplet ovan blir 173 290 kr.