top of page

SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY FÖR HYLLINGE SOLKRAFT

1. Introduktion Välkommen till Hyllinge Solkraft. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar din information.

2. Insamling av information Vi samlar in information som du ger oss direkt när du använder våra tjänster. Detta kan inkludera namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att ge oss.

3. Användning av information Vi använder din information för att:

  • Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.

  • Svara på dina frågor och förfrågningar.

  • Skicka marknadsföringsmeddelanden, med ditt samtycke.

4. Delning av information Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall som beskrivs i denna policy.

5. Säkerhet Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

6. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter eller begära en begränsning av behandlingen.

7. Ändringar i denna sekretesspolicy Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats.

8. Kontakt Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på info@hyllingesolkraft.se.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

bottom of page